Comics Banner
נארוטו
נארוטו

נארוטו

נארוטו

hope
22 Comics
hope
22 Comics
Created

כ-12 שנים לפני תחילת העלילה, תקף את כפר העלה הנסתר קיובי; שד שועל אימתני בעל תשעה זנבות. על מנת לעצור את התקפת הקיובי, מחליט ראש הכפר, יונדאימה הוקאגה, להקריב את עצמו, ולחתום את הקיובי בילד שזה עתה נולד- אוזומאקי נארוטו. מעשה זה, גרם לתושבי הכפר לפחד מנארוטו, ולהתרחק ממנו כמה שיותר. נארוטו, על מנת שתושבי הכפר יכירו בו, החליט להיות ההוקאגה. לאחר שנכשל בפעם השלישית במבחני הסיום, נארוטו מחליט לקחת את הצעתו הזדונית של מיזוקי, אחד ממוריו, ולגנוב את אחת מהמגילות הסודיות של הכפר. מעשה זה, בעקיפין, אמור לאפשר לנארוטו לעבור את מבחני הסיום, בכך שילמד את הג'וטסו הסודיים שבמגילה. לאחר שנארוטו מגלה כי מיזוקי רימה אותו, הוא שומע את הסיבה לשנאתם העזה של תושבי הכפר כלפיו. למרות זאת, באמצעות עזרה מאירוקה, נארוטו מביס את מיזוקי, ואף מחזיר את המגילה למקומה. אירוקה, אשר חזה בשיפורו של נארוטו, מחליט להעניק לו את התואר שינובי. כך, נארוטו מתחיל את דרכו כשינובי לכל דבר. ומכאן, הוא ינסה להגשים את חלומותיו, ולהפוך להוקאגה של הכפר.

*אין את כל הצאפטרים

כל הצאפטרים שיש מתורגמים לעבריתCreated

כ-12 שנים לפני תחילת העלילה, תקף את כפר העלה הנסתר קיובי; שד שועל אימתני בעל תשעה זנבות. על מנת לעצור את התקפת הקיובי, מחליט ראש הכפר, יונדאימה הוקאגה, להקריב את עצמו, ולחתום את הקיובי בילד שזה עתה נולד- אוזומאקי נארוטו. מעשה זה, גרם לתושבי הכפר לפחד מנארוטו, ולהתרחק ממנו כמה שיותר. נארוטו, על מנת שתושבי הכפר יכירו בו, החליט להיות ההוקאגה. לאחר שנכשל בפעם השלישית במבחני הסיום, נארוטו מחליט לקחת את הצעתו הזדונית של מיזוקי, אחד ממוריו, ולגנוב את אחת מהמגילות הסודיות של הכפר. מעשה זה, בעקיפין, אמור לאפשר לנארוטו לעבור את מבחני הסיום, בכך שילמד את הג'וטסו הסודיים שבמגילה. לאחר שנארוטו מגלה כי מיזוקי רימה אותו, הוא שומע את הסיבה לשנאתם העזה של תושבי הכפר כלפיו. למרות זאת, באמצעות עזרה מאירוקה, נארוטו מביס את מיזוקי, ואף מחזיר את המגילה למקומה. אירוקה, אשר חזה בשיפורו של נארוטו, מחליט להעניק לו את התואר שינובי. כך, נארוטו מתחיל את דרכו כשינובי לכל דבר. ומכאן, הוא ינסה להגשים את חלומותיו, ולהפוך להוקאגה של הכפר.

*אין את כל הצאפטרים

כל הצאפטרים שיש מתורגמים לעברית
MORE +

צאפטר 1 - אוזומאקי נארוטו
~14 min.

כ-12 שנים לפני תחילת העלילה, תקף את כפר העלה הנסתר קיובי; שד שועל אימתני בעל תשעה זנבות. על מנת לעצור את התקפת הקיובי, מחליט ראש הכפר, יונדאימה הוקאגה, להקריב את עצמו, ולחתום את הקיובי בילד שזה עתה נולד- אוזומאקי נארוטו. מעשה זה, גרם לתושבי הכפר לפחד מנארוטו, ולהתרחק ממנו כמה שיותר. נארוטו, על מנת שתושבי הכפר יכירו בו, החליט להיות ההוקאגה. לאחר שנכשל בפעם השלישית במבחני הסיום, נארוטו מחליט לקחת את הצעתו הזדונית של מיזוקי, אחד ממוריו, ולגנוב את אחת מהמגילות הסודיות של הכפר. מעשה זה, בעקיפין, אמור לאפשר לנארוטו לעבור את מבחני הסיום, בכך שילמד את הג'וטסו הסודיים שבמגילה. לאחר שנארוטו מגלה כי מיזוקי רימה אותו, הוא שומע את הסיבה לשנאתם העזה של תושבי הכפר כלפיו. למרות זאת, באמצעות עזרה מאירוקה, נארוטו מביס את מיזוקי, ואף מחזיר את המגילה למקומה. אירוקה, אשר חזה בשיפורו של נארוטו, מחליט להעניק לו את התואר שינובי. כך, נארוטו מתחיל את דרכו כשינובי לכל דבר. ומכאן, הוא ינסה להגשים את חלומותיו, ולהפוך להוקאגה של הכפר. *אין את כל הצאפטרים של המנגה* לדעתי מיותר לציין אבל כל הצאפטרים שנמצאים פה מתורגמים לעברית

View count 26
צאפטר 2 - קונוהאמרו
~6 min.
צאפטר 3 - אוציאה סאסקה
~6 min.
צאפטר 4 - האטקה קאקאשי
~5 min.
צאפטר 5 - נארוטו
~5 min.
!צאפטר 6 - לא- סאסקה קון
~5 min.
צאפטר 7 - המסקנה של קאקאשי
~5 min.
''צאפטר 8 - ''וזו היא הסיבה שבגללה נכשלתם
~5 min.
צאפטר 9 - הלקוח הגרוע ביותר
~5 min.
צאפטר 10 - נארוטו
~5 min.
צאפטר 11 - נארוטו
~6 min.
!צאפטר 13 - נינג'ה
~5 min.
צאפטר 14 - התוכנית הסודית
~5 min.
צאפטר 15 - חזרתו של השרינגאן
~5 min.
?צאפטר 16 - מי אתה
~5 min.
צאפטר 17 - הכנות לקרב
~5 min.
נארוטו - צאפטר 239
~5 min.
נארוטו - צאפטר 240
~5 min.
נארוטו - צאפטר 241
~5 min.
נארוטו - צאפטר 242
~5 min.
נארוטו - צאפטר 243
~5 min.
נארוטו - צאפטר 244
~5 min.
Thank you for improving Becomics!
X
Report a bug:
Please describe that evil bug for our exterminators and what you were doing when it happened:
SUBMIT